Philomena Bluyssen erelid ISIAQ.nl

Tijdens het ISIAQ.nl symposium “Binnenmilieu in energie efficiënte woningen” werd professor Philomena Bluyssen (TU Delft) tot erelid van ISIAQ.nl benoemd. Het symposium werd op 5 april 2018 bij de Technische Universiteit in Eindhoven gehouden.

Foto: Bram Saeys

 

Prof. Bluyssen was één van de oprichters van ISIAQ.nl in 2000 en de eerste ISIAQ.nl president. Zij werkt sinds 2012 als Hoogleraar Indoor Environment bij de Afdeling Architectural Engineering + Technology van de Technische Universiteit Delft. En daarvoor meer dan 20 jaar bij TNO op het gebied van binnenmilieu. Websites tellen rond de 200 publicaties van haar hand. Waaronder twee standaardwerken “The Healthy Indoor Environment, how to assess occupants wellbeing in buildings” (2013) en “The Indoor Environment Handbook, how to make buildings healthy and comfortable”(2009). Voor de leek volgde “Wat je moet weten over binnenlucht, een eenvoudige gids om jezelf te leren je binnenlucht te verbeteren” in 2015. In de loop van jaren was en is ze zowel in Nederland als in het buitenland betrokken bij baanbrekend internationaal onderzoek, zoals bij veel Europese onderzoeken o.a. Airless, over verontreinigingen in klimaat installaties, en HOPE, over gezondheid in energie-efficiënte gebouwen. Ze heeft ervoor gezorgd dat eind 2016 bij de TUD het SenseLab is geopend. Het SenseLab is opgebouwd rond de vier binnenmilieu factoren lucht, warmte, verlichting en akoestische kwaliteit. Het is een hulpmiddel voor het testen en ervaren van afzonderlijke en combinaties van binnenmilieuomstandigheden en zal bijdragen aan het begrip van en het omgaan met de binnenomgeving. In al die jaren heeft ze actief deelgenomen aan internationale en landelijke ISIAQ activiteiten. Haar werk was en is van groot belang om de politiek en het publiek ervan te overtuigen dat binnenmilieu en met name binnenlucht belangrijk is voor het welzijn en de gezondheid.

De eerste erelid van ISIAQ.nl – Atze Boerstra – werd in 2009 benoemd.