Het bestuur van ISIAQ.nl wordt gevormd door:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Beleid