ISIAQ staat voor International Society of Indoor Air Quality and Climate. Deze internationale vereniging werd in 1992 opgericht door ruim honderd personen uit wetenschap en praktijk als vervolg op een idee ontstaan tijdens het congres Indoor Air 1990 te Toronto, Canada.

ISIAQ is een internationale, onafhankelijke, multidisciplinaire, wetenschappelijke non-profit organisatie die als doelstelling heeft het bevorderen van een gezond, behaaglijk en productief binnenmilieu.

In Nederland is onder de vlag ISIAQ.nl een afdeling op 4 januari 2000 opgericht, als zelfstandige vereniging onder het Nederlandse recht. ISIAQ.nl heeft als doel om een brug te slaan tussen de wetenschappelijke kennis die binnen ISIAQ ontwikkeld is en de dagelijkse praktijk van het binnenmilieu alsook het nationaal beleid omtrent binnenmilieu.

Het creëren en behouden van een gezond binnenmilieu vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Dat is de reden waarom ISIAQ.nl  leden heeft uit verschillende geledingen, zoals wetenschappers, gebouweigenaren, facility managers, architecten, constructie-, bouw-, en installatie-ingenieurs, medici, arbeidshygiënisten, medisch milieukundigen, beleidsmakers en milieujuristen en leveranciers van bv. vloerbedekking, installatiecomponenten en luchtbehandelingskasten.

ISIAQ.nl wil de doelstelling van ISIAQ in Nederland bevorderen en uitbouwen. Hierbij staat een praktisch gerichte kennisoverdracht naar alle geledingen in de bouw- en installatiesector en de arbopraktijk centraal.